Liiketalouden perustutkinnon matematiikkaa

Liiketalouden perustutkinto, Matematiikka

Liiketalouden PT, tieto- ja viestintätekniikka

Liiketalouden perustutkinto, Perusmatematiikka

Tietotekniikka ja viestintä