Liiketalouden perustutkinnon matematiikkaa

Tietotekniikka ja viestintä

Liiketalouden perustutkinto, Perusmatematiikka

Liiketalouden perustutkinto, Matematiikka

Liiketalouden PT, tieto- ja viestintätekniikka