Tämä on KAA13 -ryhmän sähköinen oppimisalusta, Moodle. Täältä löydät opintoihin liittyviä tehtäviä, kokeita, verkkokursseja sekä oppimispäiväkirjan.

Voitte lukea kurssista löytyvän linkin kautta Kokemäen autoalan opinnäytetöitä

Tämä on KAA14 -ryhmän sähköinen oppimisalusta, Moodle. Täältä löydät opintoihin liittyviä tehtäviä, kokeita, verkkokursseja sekä oppimispäiväkirjan.

Tervetuloa KAA09AJ-ryhmän Moodle oppimisalustalle.

Tervetuloa KAA11 -ryhmän Moodleen

Käyttäkää ihmeessä hyväksenne

Tervetuloa KAA12 Moodleoppimisalustalle