Harjoitus sisältää pelkkää asiaa harjoittelusta.

Opiskelija osaa tervellisen ravitsemuksen perusteet. Sisäistää periaatteet ja noudattaa terveellistä ravitsemusta arkielämässään.

Opiskelija perehtyy omaan oppimistyyliinsä.

Opiskelija tunnistaa henkilökohtaiset vahvuutensa ja oppii löytämään oman ammatillisen uransa.