Opiskelija osaa tervellisen ravitsemuksen perusteet. Sisäistää periaatteet ja noudattaa terveellistä ravitsemusta arkielämässään.

Opiskelija tunnistaa henkilökohtaiset vahvuutensa ja oppii löytämään oman ammatillisen uransa.

Opiskelija perehtyy omaan oppimistyyliinsä.

Harjoitus sisältää pelkkää asiaa harjoittelusta.