The contents of this course cover the compulsory English studies (3 credits). Teacher: Johanna Palmgren

Tämän kurssin sisältö kattaa pakolliset englannin opinnot (3 osaamispistettä). Teacher: Johanna Palmgren

Englannin valinnainen 1 osp

Englannin valinnainen 1 osp

Englannin valinnainen 1 osp

Äidinkielen pakolliset 5 osp ja valinnaiset 2 osp

Englannin pakolliset 2 osp