3 osp laajuinen matematiikan valinnainen jatkokurssi liiketoiminnan opiskelijoille. Kurssi harjoittaa opiskelijan ongelmanratkaisukykyä ja kurssi sisältää esimerkiksi tilastomatematiikan osuuden sekä liiketoiminnan työelämään tähtääviä matemaattisia harjoituksia.