Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen - osaamisen tunnistaminen.

Kurssimaisessa testissä arvioidaan opiskelijan valmiuksia työkyvyn ja hyvinvoinnin kurssin sisällön mukaisesti. Arviointikriteereinä ovat mm seuraavat:

- Opiskelijan huolehtiminen terveydestään ja toimintakyvystään

- Opiskelijan arviointi toimintaympäristönsä ja toimintansa turvallisuudesta ja terveydestä

- Opiskelijan hyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen liikunnan avulla

- Opiskelijan suhtautuminen tapaturmien ennaltaehkäisyyn ja ensiaputaidot

Liittymällä kurssille ja tekemällä tehtävät, voit suorittaa YTO opinnon työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (2 osp).

Testimuotoinen kurssi kestää minimissään 2 viikkoa ja sen aikana opiskelija seuraa omia ruokailu ja liikuntatottumuksiaan sekä vastaa huolellisesti kirjallisiin tehtäviin.

KURSSIN OSAAMISTAVOITTEET, 2 osp

Opiskelija osaa

- huolehtia terveydestään ja toimintakyvystään.

- arvioida toimintaympäristönsä ja toimintansa turvallisuutta ja terveellisyyttä.

- edistää liikunnan avulla opiskelu- ja työkykyään sekä hyvinvointiaan.

- ehkäistä tapaturmien syntymistä ja antaa ensiapua.


KURSSIN OSAAMISTAVOITTEET, 3 osp

Opiskelija

- ylläpitää ja edistää työkykyään ja hyvinvointiaan liikunnan avulla.

- edistää oppilaitosyhteisön ja opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta.