KURSSIN OSAAMISTAVOITTEET, 2 osp

Opiskelija osaa

- huolehtia terveydestään ja toimintakyvystään.

- arvioida toimintaympäristönsä ja toimintansa turvallisuutta ja terveellisyyttä.

- edistää liikunnan avulla opiskelu- ja työkykyään sekä hyvinvointiaan.

- ehkäistä tapaturmien syntymistä ja antaa ensiapua.


KURSSIN OSAAMISTAVOITTEET, 3 osp

Opiskelija

- ylläpitää ja edistää työkykyään ja hyvinvointiaan liikunnan avulla.

- edistää oppilaitosyhteisön ja opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta.


Liikunnan valinnainen kurssi. Etsitään oman ikään liittyvät liikuntasuositukset ja pidetään liikuntapäiväkirjaa kurssin ajan. Liikutaan monipuolisesti oman tavoitteen mukaisesti.