Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen - osaamisen tunnistaminen.

Kurssimaisessa testissä arvioidaan opiskelijan valmiuksia työkyvyn ja hyvinvoinnin kurssin sisällön mukaisesti. Arviointikriteereinä ovat mm seuraavat:

- Opiskelijan huolehtiminen terveydestään ja toimintakyvystään

- Opiskelijan arviointi toimintaympäristönsä ja toimintansa turvallisuudesta ja terveydestä

- Opiskelijan hyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen liikunnan avulla

- Opiskelijan suhtautuminen tapaturmien ennaltaehkäisyyn ja ensiaputaidot

Liittymällä kurssille ja tekemällä tehtävät, voit suorittaa YTO opinnon työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (2 osp).

Testimuotoinen kurssi kestää minimissään 2 viikkoa ja sen aikana opiskelija seuraa omia ruokailu ja liikuntatottumuksiaan sekä vastaa huolellisesti kirjallisiin tehtäviin.

KURSSIN OSAAMISTAVOITTEET, 2 osp

Opiskelija

- osaa laatia itselleen terveellisiä elämäntapoja, työkykyä ja liikunta edistävän suunnitelman ja toimia sen mukaisesti

- osaa ottaa huomioon ravitsemuksen merkityksen terveydelle sekä tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutukset

- osaa kuvata mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille

- osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia

- osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä

- osaa toimia turvallisesti ja ergonomisesti, ehkäistä tapaturmia, toimia ensiaputilanteissa sekä hakea apua

KURSSIN OSAAMISTAVOITTEET, 3 osp

Opiskelija

- osaa kuvata väestön terveyseroja ja tavallisimpien kansansairauksien riskitekijöitä ja niiden ennaltaehkäisyä

- osaa arvioida fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä omassa elämäntavassaan ja toimintaympäristössään

- osaa tarvittaessa käyttää sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja

- osaa hyödyntää terveysliikuntaa

- osaa edistää ryhmän jäsenenä ryhmän toimintaa ja osallistua työ- ja opiskelukyvyn sekä hyvinvoinnin edistämiseen