Opiskelija osaa

• arvioida kipupotilaan toimintakyvyn edistämisen tarpeen

• suunnitella kipupotilaan toimintakykyä edistävän hoidon

• toteuttaa kipupotilaan toimintakykyä edistävän hoidon

• arvioida ja kehittää omaa työtään ja työyksikkönsä työtä.

Opiskelija osaa

• arvioida urheilijan lihashuollon tarpeen

• laatia urheilijan lihashuollon suunnitelman

• toteuttaa urheilijan lihashuoltoa

• arvioida ja kehittää omaa työtään ja työyksikkönsä työtä