Kurssin tavoitteena on luoda valmiuksia ja uusia näkökulmia oman työn kehittämiseen huomioiden asiakkaan toimintakyky ja sen tukemisen eri menetelmät, oma työergonomia ja työhyvinvointi sekä työturvallisuus.

Kurssilla osallistuja hankkii Potilassiirtojen Ergonomiakortti - koulutukseen vaadittavan pätevyyden. Koulutuksen hyväksyttävästi suorittamisesta myönnetään Potilassiirtojen Ergonomiakortti