Jalkine- ja nahka-alan verkkokurssit

Jalkinealan perustutkinto, oppisopimus, koulutus päätty 2014
Valmistautuminen perustukinnon tietopuolisiin osaamisen näyttöihin.