Jalkine- ja nahka-alan verkkokurssit

Valmistautuminen perustukinnon tietopuolisiin osaamisen näyttöihin.

Jalkinealan perustutkinto, oppisopimus, koulutus päätty 2014