Opinnäytetyön aikataulutus ja ohjaus 09-ryhmille

Opinnäytetöiden esittelyt sekä itsearviointi