Opinnäytetöiden esittelyt sekä itsearviointi

Opinnäytetyön aikataulutus ja ohjaus 09-ryhmille