Tämä opintojakso on osa Graafisen alan ohjelmien perusteet, painotekniikka sekä gr suunnittelun perusteet -opintoja, jotka on tarkoitus käydä läpi ensimmäisen opiskeluvuoden alussa kuvallisen ilmaisun koulutuksessa.