Tällä kurssilla perehdytään markkinointitutkimuksen perusasioihin ja toteutetaan oma markkinointitutkimus pienryhmissä.