Käydään läpi pihan toimintoja ja niihin liittyvien rakenteiden ja kasvillisuusryhmien tilantarvetta sekä peruskasvien vaatimuksia mm. valon ja maaperän suhteen. Tavoitteena on oppia hahmottamaan tilojen välisiä suhteita ja miten erilaiset rakenteet ja valaistus vaikuttavat pihan toiminnallisiin tarpeisiin, turvallisuuteen ja tunnelmaan.