Tämä on restaurointikisällin ammattitutkinnon toisen tutkinnonosan pintakäsittelyn verkko-opintoalue.