Opintojaksolla perehdytään asiakaspalvelutyön perusasioihin ja muihin markkinoinnin kilpailukeinoihin: tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä.