Kurssin pituus on 1 ov. Opitaan liike-elämän käsitteitä. Harjoitellaan sosiaalisia taitoja erilaisin toimintatavoin.
Ryhmätyötaidot ovat keskeiset. Kurssin lopuksi kirjallinen koe sekä suhdetoimintatilaisuus Ravintola Mintussa ruokaillen.