Opiskelija tutustuu oman alueensa ( maakunta, jossa oppilaitos sijaitsee) ja ammattialansa kulttuuritarjontaan ja kulttuuriseen imagoon. Hän oppii ymmärtämään taiteen rajoja ylittävää luonnetta ja toisaalta pystyy huomaamaan paikalliset kulttuuriset erityispiirteet. Hän oppii huomioimaan taiteen ja kulttuurin merkityksen omalla ammattialallaan.