Suomi toisena ja vieraana kielenä -kurssi maahanmuuttajille, Rauman ryhmä