Opinnoissa tutustutaan kaupan alan toimijoihin, ketjuihin, konsepteihin, toimintaympäristöön ja kilpailutilanteeseen.

Pääpaino on kaupan alan töissä ja tehtävissä.