Opintojaksolla perehdytään markkinoinnin suunnittelun periaatteisiin ja laaditaan näyttönä markkinointisuunnitelma "omalle yritykselle".