Korkeakouluopintoihin valmistava koulutus maahanmuuttajille. Kurssilla
annetaan tietoa suomalaisesta korkeakouluopiskelusta ja hakukäytännöistä sekä opitaan:
- korkeakouluopiskelussa vaadittavia opiskelutekniikoita
- viestintätaitoja
- suomen kieltä   

TOTEUTUS:
Verkkokurssi on Moodle-oppimisympäristössä: 50 tunnin kurssin suorittamiseen on aikaa 30 päivää. Kurssin voi aloittaa 20.8.-10.11.2018 välisenä aikana. Huom! Kurssi on itsenäistä opiskelua internetissä. Saat internetin kautta apua opettajalta Moodlen käyttöön ja palautetta tehtävistä.

Opin Portailla Satakunnassa -hankkeen koulutus