Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija sopimusoikeuden, kauppalain ja irtaimen kaupan sekä kilpailulainsäädännön keskeisiin asioihin.

Kurssi on rakennettu itseopiskeluun pohjautuvaksi. Kurssin aineisto jakautuu kahteen osaan: lyhyeen teoriaosuuteen, joka johdattaa aiheisiin sekä tarkemman lähdeaineiston tutkiskeluun sekä aineiston pohjalta tehtävään koeosuuteen.

Materiaali on perustuu valtion säädöstietopankin (www.finlex.fi) hyödyntämiseen opiskelussa.

Opiskelun ohessa suositellaan käytettäväksi oikeudellista oppikirjaa. Markkinoiden yksi edullisimmista kirjoista (noin 15,00 euroa) on Kalevi Suojasen ja Hanna Savolaisen teos ”Opi kaupan ja hallinnon oikeutta”. Kirjaa lukemalla kannattaa ehdottomasti hakea lisäarvoa omaan oppimiseen.