Apuna opiskelussa. Tehtävien palautukset. Jotakin opetusmateriaalia, josta voi kerrata tunnilla käytyjä asioita. ym. opetukseen liittyvää.