Kurssilla perehdytään asiakaspalvelun ja markkinoinnin perusasioihin. Kurssin suorittamisella tähdätään asiakaspalvelun näytöstä suoriutumiseen.