Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • suunnitella hyvinvointiteknologian käyttöä asiakastyössä
  • käyttää hyvinvointiteknologian työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä ja arvioinnissa
  • käyttää vuorovaikutustaitoja asiakastyössä
  • ohjata asiakkaita hyvinvointiteknologian hankintaan ja käyttöön liittyvien palveluiden käytössä
  • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
  • arvioida ja kehittää työtään.