The contents of this course cover the compulsory English studies (3 credits). Teacher: Johanna Palmgren

Tämän kurssin sisältö kattaa pakolliset englannin opinnot (3 osaamispistettä). Teacher: Johanna Palmgren