Tuloksellinen toiminta, 20 osp


Ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

- kuvata organisaation liiketoimintamallin ja kustannusrakenteen

- selvittää toiminnan tuottoja ja kustannuksia

- laskea toimintaa kuvaavia tunnuslukuja kannattavuuden osatekijät huomioiden.

Arviointi:

Easy T1, Basics H3, Challenge K5