Yhteiskuntatieto (pakollinen) 2 osp

Opiskelija osaa

- toimia osana suomalaista yhteiskuntaa
- toimia yhteiskunnan palveluiden käyttäjänä ja kuluttajana
- suunnitella omaa talouttaan ja arvioida siihen liittyviä riskejä.

Toteutus:

- oppimissopimus
- tehtäväpainotteinen lähiopetus
- ajatustenvaihtoa, ryhmätyöskentelyä, eri tietolähteistä tiedonhankintaa
- materiaalit; tekstit, tehtävät, keskustelut, "oppimispäiväkirja"

Arviointi

Easy T1, Basics H3, Challenge K5