Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp. Materiaalit ja tehtävät pakolliseen tutkinnonosaan. 

TAVOITTEET JA ARVIONTI

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija osaa kuvailla yritystoiminnan merkitystä yhteiskunnassa
  • Opiskelija osaa kuvailla yiryksen liiketoimintamallin
  • Opiskelija ymmärtää, miten toimitaan taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti osana työyhteisöä
  • Opiskelija ideoi liikeidean asiakaslähtöisesti, löytää yrityksen perustamista tukevia palveluita ja osaa etsiä tietoa yrityksen perustamisesta
  • Opiskelija arvioi liikeidean taloudellisia ja toiminnallisia resursseja (mitä kaikkea yritystoiminnan toteuttaminen vaatii)
  • Opiskelija osaa kuvailla liikeidean toteuttamiseksi tarvittavia verkostoja
  • Opiskelija arvioi realistisesti omia valmiuksiaan toimia yrittäjänä ja tiedostaa yritystoiminnan riskit

Osiosta 6 eteenpäin tehtävissä on tasot EASY - BASIC ja CHALLENGE - miten se liittyy arviointiin?

Kaikkien kannattaa pyrkiä tekemään ainakin tasot EASY ja BASIC.

Eri tasojen suorittaminen vaikuttaa arviointiin näin:

Vain EASY-tason suoritus - jos tähtää arvosanaan TYYDYTTÄVÄ (1-2)

EASY ja BASIC -tasojen suoritus - jos tähtää arvosanaan HYVÄ (3-4)

EASY, BASIC ja CHALLENGE -tasojen suoritus - jos tähtää arvosanaan KIITETTÄVÄ (5)


LISÄTIETOJA JA OHJAUSTA TEHTÄVIIN VOIN AINA KYSYÄ WILMAN KAUTTA TAI SÄHKÖPOSTITSE: marika.eremenko@sataedu.fi


Opiskelun iloa toivottaen,

Marika-ope