TERVETULOA! 


Myynnin (30 osp) ja asiakkuuksien hallinnan (30 osp) valinnaisten tutkinnon osien materiaalit ja tehtävät ovat täällä. Lue materiaalit tarkasti, peilaa niitä omiin kokemuksiisi sekä asiakkaana että myyjänä (kun kokemusta kertyy). Seuraa tehtäviä tarkasti, jotta kaikki tehtävät tulevat palautetuiksi. 

Tässä tutkinnonosassa 

  • pohditaan yritysten toimintaympäristöjä 
  • suunnitellaan käytännön myynti- tai palvelutyötä
  • opitaan hoitamaan asiakkuuksia monikanavaisesti
  • opitaan hyödyntämään tietojärjestelmiä työssään

  • valmistaudutaan myyntitilanteisiin myyntitavoitteiden mukaisesti
  • kontaktoidaan asiakkaita ja kartoitetaan asiakkaan tarpeet
  • tarjotaan ja myydään asiakkaalle sopivia tuote- tai palveluratkaisuja
  • opetellaan hoitamaan jälkitoimet

Saatat olla opiskelemassa vain toista tai molempia - myyntiä ja/tai asiakkuuksien hallintaa. Työpaikkasi tehtävien mahdollisuudet määrittävät sen, voitko suorittaa näytön toisesta tai molemmista tutkinnonosista. 

Luethan tarkasti ePerusteet, joiden perusteella voit arvioida, suoritatko työssäsi juuri sellaisia tehtäviä, joissa kyseisiä osaamisalueita voi harjoitella. 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tutkinnonosat

OPISKELUN ILOA!