Opiskelija osaa

  • toimia työorganisaationsa toimintaperiaatteiden mukaisesti ja ymmärtää henkilöstön roolin osana kehittyvää työyhteisöä
  • toimia työyhteisön tai tiimin jäsenenä muuttuvissa vuorovaikutustilanteissa
  • arvioida omaa työsuoritustaan ja asettaa osaamiselleen kehittämistavoitteita
  • verkostoitua ammatillisesti ja kehittää työyhteisön toimintaa
  • viestiä työhönsä liittyvistä asioista työvälineohjelmia ja viestintäkanavia käyttäen