Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen -verkkokurssi (5 osp)

Koulutussuunnitelma:

1) Opiskelija perehtyy ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin (2 osp)
2) Opiskelija toimii yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä (1 osp)
3) Opiskelija ohjaa muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa (1 osp)
4) Opiskelija antaa palautetta osaamisen kehittymisestä (1 osp)