Kurssilla opiskellaan markkinointiviestinnän ja sisällöntuotannon tutkinnonosan (30 osp) ammattitaitovaatimuksia, jotka ovat seuraavat:

Opiskelija osaa

  • suunnitella markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa
  • toteuttaa tavoitteellisia markkinointiviestinnän ratkaisuja
  • tuottaa sisältöä ja verkkonäkyvyyttä monikanavaisesti
  • seurata viestinnän tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.