Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija osaa

- toimia osana suomalaista yhteiskuntaa

- toimia yhteiskunnan palveluiden käyttäjänä ja kuluttajana

- suunnitella omaa talouttaan ja arvioida siihen liittyviä riskejä.