Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp


Opiskelija osaa

  • toimia yrityksen tavoitteita edistäen
  • ideoida liikeidean ja arvioida sen toteuttamismahdollisuuksia.