Kurssilla käsitellään tietokoneen peruskäyttöä, kuten resurssinhallintaa, sähköpostia, tiedonhakua, tekstinkäsittelyä ja taulukkolaskentaa. Kurssi antaa hyvän pohjan suorittaa tietokoneen käyttäjän @-ajokortin.