Toinen kotimainen kieli, valinnainen 1 osp: opiskelija osaa

  • käyttää toista kotimaista kieltä alaan liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ja työtehtävissä
  • selviytyä arkipäivän tilanteissa toisella kotimaisella kielellä
  • kirjoittaa työhönsä liittyviä suppeita tekstejä