Opinnoissa perehdytään työyhteisössä toimimisen pelisääntöihin. Ammattitaitovaatimukset on määritelty tutkinnon perusteissa seuraavasti:

Opiskelija osaa

·        toimia työorganisaationsa toimintaperiaatteiden mukaisesti ja ymmärtää henkilöstön roolin osana kehittyvää työyhteisöä

·        toimia työyhteisön tai tiimin jäsenenä muuttuvissa vuorovaikutustilanteissa

·        arvioida omaa työsuoritustaan ja asettaa osaamiselleen kehittämistavoitteita

·        verkostoitua ammatillisesti ja kehittää työyhteisön toimintaa

·        viestiä työhönsä liittyvistä asioista työvälineohjelmia ja viestintäkanavia käyttäen