Opiskelija osaa

  • tehdä asiakkaille käsihoitoja
  • tehdä asiakkaille jalkahoitoja
  • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
  • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
  • arvioida omaa toimintaansa.