Kurssilla perehdytään liiketoiminnan ammattitutkinnon kannalta keskeiseen lainsäädäntöön - sopimusoikeuteen, kauppalakiin, immateriaalioikeuksiin, kuluttajansuojalainsäädäntöön sekä kilpailulainsäädäntöön.