Taide ja luova ilmaisu, pakollinen YTO-osa-alue, osaamisen tunnistamisen testi. 

Kurssisuoritukseen liittyy myös ennakkotehtävä. Saat ohjeet osaamisen tunnistamisen testiin osallistumiseen, kun olet tehnyt ennakkotehtävän ja opettaja on hyväksynyt sen.

Ennakkotehtävän ohje (valitse tehtävä 1 tai 2):

Tehtävä 1  

Suunnittele ja toteuta jokin taideteos haluamallasi tekniikalla. Liitä teokseen selostus kuvineen, missä kerrot miten olet teoksen toteuttanut. Eri vaiheiden dokumentointi on osa tehtävää. 

TAI 

Tehtävä 2  

Jos harrastat jotakin luovaa alaa – tee toteuttamistasi töistä portfolio (taiteellisia teoksia kerätty yhteen ja niihin on liitetty myös raportointia) haluamallasi tavalla. Tuotos voi olla video (esimerkiksi musiikkiesityksistä, tanssista tms. luovasta toiminnasta), kuvakollaasi (esimerkiksi piirroksista, käsitöistä, valokuvista) tai muu vastaava laaja töiden esittely.  


Arviointikriteerit: 

T1 Suppeasti toteutettu taiteellinen teos/portfolio. Raportointi (tehtävä 1) on niukkaa ja mukana on vain vähän kuvamateriaalia.  

H3 Taiteellinen teos/portfolio on toteutettu ajatuksella ja siihen on selvästi panostettu, raportointi on laajaa ja teoksen/portfolion töiden tekemisen prosessi on dokumentointi hyvin. Luovuus ja kehittämistyö näyttäytyvät selkeästi niin teoksessa/portfoliossa kuin sen dokumentoinnissakin. 

K5 Taiteellinen teos/portfolio on toteutettu laadukkaasti, laajasti. luovasti ja monipuolisesti.  Työprosessit on toteutettu mielenkiintoisesti ja luovasti. Taiteellinen osaaminen, luovuus ja kekseliäisyys näkyvät selvästi tehtävän toteutuksessa.