Yrittäjyys ja yritystoiminnan kurssi (ST-PLT-SA yritys)

Tavoitteena on että opiskelija:
- osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja yrittäjyysominaisuuksiaan monipuolisesti
- kehittää itselleen sopivan liikeidean ja tekee liiketoimintasuunnitelman
- ymmärtää perusasiat yrityksen katetuottolaskennasta
- osaa analysoida liiketoimintaa

Tämä kurssi on osa Ammatillisten perustutkintojen yhteisiä opintoja ja suoritettuaan kaikki tehtävät hyvin opiskelija saa arvosanan T1, T2, H3, H4 tai K5.