Ensiavun peruskurssi koostuu 16 h opintokokonaisuudesta. Opintokokonaisuus on jaettu kahteen osaan: itsenäiseen verkko-opiskeluun 8h ja käytännön harjoituksista koostuvaan lähiopetuspäivään 8h. Kurssilainen voi suorittaa verkko-opinnot omaan tahtiinsa. Verkko-opintojen kaikkien osien tulee olla hyväksytysti suoritettuja ennen kuin kurssilainen voi osallistua käytännönharjoituspäivään.