Täällä opiskelet itsenäisesti, yhdessä muiden kanssa, graafisen suunnittelun perusteita.