Tämä verkkokurssi on tarkoitettu erityisopiskelijoille lisäavuksi opiskeluun. Täältä löytyy opettajan laittamia rästitehtäviä tai lisätehtäviä. Mikäli olet ollut pois koulusta, voit suorittaa tehtävän vaikka omalla ajalla ja lähettää se opettajalle tämän kurssin kautta.

a) OPS -pohjaiset tavoitteet lyhyesti
2) Kohderyhmiä on kaikissa oppilaitoksissa toimivat pienryhmät ja heidän opettajansa.
3) Opettaja voi laittaa tänne oppilasta varten tehtäviä poissaoleville oppilaille. Näitä tehtäviä voivat tehdä vaikka kertauksena muutkin oppilaat, kertauksena. Oppilaiden on palautettava tehtävät tiettyyn päivämäärään mennessä kyseiseen kansioon jonka jälkeen opettaja tarkastaa tehtävät. Mikäli rästitehtäviä ei ole palautettu tiettyyn päivämäärään mennessä, kurssi on hylätty. Arvosanojen korottajien pitää myös palauttaa tehtävät sovittuun päivämäärään mennessä.
Kur
c) Pedagoginen suunnitelma, eli kuvaus opettajan ja opiskelijan toiminnasta kurssin aikana.
d) Otsikkotasolla kurssin sisältö
e) Kurssin arviointimenetelmä
f) Ohjeistus aihion käyttöön muille opettajille
- kurssin aiheisiin ("laatikoihin") kirjataan pääotsikot sekä lyhyet kuvaukset aiheen tehtävästä opiskelijalle
- vähintään yhteen aiheeseen tulee laittaa aineistoa ja/tai aktiviteettia, jotta kurssin käyttönsä ottavan opettajan on helpompi "mallintaa" kurssin tekemistä itselleen sopivaksi
- aihion tekijä määrittelee aihion ulkoasua