Tämän alustan kautta hoidetaan opinnäytetyön raportointiosuuteen liityyvä ohjaus. Ohjaajana toimii äidinkielen ja viestinnän opettaja Marjaana Mitikka.